Duurzaamheid als focus

CO2-Prestatieladder
Duurzaamheid is één van de strategische pijlers van AVZ-Group. Om gestelde doelen te behalen werkt AVZ-Group met de CO2-Prestatieladder. Dit CO2-managementsysteem zorgt ervoor dat er jaarlijks wordt getoetst op ambities, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het continu verbeteren.

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Energiebeleid
In 2021 is AVZ-Group begonnen met het in kaart brengen van de CO2-footprint met als achterliggend doel om deze te reduceren. De reductie wordt gerealiseerd door middel van het reductiesysteem conform CO2-Prestatieladder 3.1. In dit bericht komen de onderdelen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren.

Energieverbruik 2023
Ieder jaar worden de emissies in kaart gebracht om zicht te krijgen op de CO2-footprint. In 2021 was de nulmeting om de totale CO2-uitstoot van de AVZ-Group in kaart te brengen, deze bedroeg in dat jaar 941,3 ton CO2. In 2022 bedroeg de CO2-uitstoot 966,2. Al dan niet reden genoeg om snel aan de slag te gaan met de implementatie van CO2-reducerende maatregelen. AVZ-Group heeft namelijk als doelstelling gesteld om in 2025 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van het jaar 2021. In 2022 was een kleine stijging in CO2-uitstoot zichtbaar, doordat er een extra pand voor Smits gehuurd was t.b.v. de productie van outdoor living producten.

In 2023 ging de CO2-uitstoot significant naar beneden: van 941,3 naar 493,9 ton. Hiermee is er 47% minder CO2-uitgestoten ten opzichte van 2021. De doelstelling is hiermee bijna gerealiseerd.

Belangrijke stappen waren onder andere de overstap naar Nederlandse groene stroom en het elektrificeren van het wagenpark.

Ambitie 2025
Deze CO2-uitstoot reducering willen we behalen door middel van vastgestelde maatregelen zoals bijvoorbeeld:

1. De installatie van slimme thermostaatknoppen
2. Tl-verlichting vervangen door ledverlichting in hal Van Schaijk (Smits)
3. Warmteverlies tegengaan in magazijnen en productiehallen (AVZ en Hylas)
4. Onderzoek plaatsen van zonnepanelen i.v.m. dakconstructie (AVZ)
5. Vervanging heaters (Hylas)
6. Inzet interne communicatie op bewustwording en gedrag

Individuele bijdrage
Het behalen van de nieuwe CO2-reductiedoelstelling wordt gedragen door alle collega’s. Met plezier samenwerken is één van de kernwaarden binnen AVZ-Group en daar hoort ook het leveren van een individuele bijdrage aan het behalen van de nieuwe doelstelling bij.

Meer informatie over de CO2-prestatieladder vindt u op www.skao.nl.

Cijfers 

Scope 1OmvangEenheidEmissiefactorTon CO2
Gasverbruik - vastgoed138.600m32,079288,1
Diesel - wagenpark22.247liter3,25672,4
Benzine - wagenpark31.342liter2,82188,4
Totaal scope 1   448,9
Scope 2OmvangEenheidEmissiefactorTon CO2
Elektriciteitsverbruik - vastgoed (zonne-energie)793.264kWh00
Elektriciteitsverbruik - wagenpark (grijze stroom)42.524kWh0,45619,4
Totaal scope 2    19,4
Business travelOmvangEenheidEmissiefactorTon CO2
Zakelijke vervoer - gedeclareerde kilometers (we-we)65.672km0,19312,7
OV - trein2.710km0,0170,05
Vliegreizen < 70010.902km0,2342,6
Vliegreizen 700 - 250059.364km0,17210,2
Totaal travel   25,6
Totale CO2-footprint (scope 1, 2 & bt)493,9

*CO2-uitstoot 2023 (in tonnen CO2)