Nieuwe transporteur

22/10/2018 Bedrijfsnieuws Nieuwsoverzicht

Het was een uitstekende zomer en zelfs momenteel genieten we nog van een prachtige nazomer. Dat heeft zowel voor u als voor Smits geresulteerd in een prima zonweringsjaar. We willen u in ieder geval bedanken voor het door u gestelde vertrouwen in ons!

Hoewel het seizoen nog niet ten einde is, willen we bij Smits toch al diverse verbeteringen doorvoeren. De veranderende wetgeving en eisen ten aanzien van transport en leveringen van onze zonweringsproducten zijn steeds strenger geworden. Onze producten worden steeds groter en daarmee ook zwaarder. We zijn dan ook gedwongen de wijze van transport en aanlevering op uw locatie goed te onderzoeken.

Dit heeft ons doen besluiten om vanaf week 44 met de firma Schraven samen te werken, die de routedagen voor haar rekening zal nemen. De route auto’s zijn voorzien van een kooi-aap om de producten ook zijwaarts bij u te kunnen bezorgen. Nu weten wij als geen ander dat iedere klant haar specifieke wensen heeft met betrekking tot de aanlevering en daar willen we graag zoveel mogelijk aan tegemoet komen.

Derhalve willen we u informeren over deze wijziging. Wij vragen ook om uw begrip en input om ons te helpen deze dienstverlening zo goed mogelijk voor u in te richten. De komende weken gebruiken we als testfase om daar waar nodig aanpassingen te realiseren. Mocht u problemen ervaren als gevolg van deze wijziging, dan vragen wij u dit terug te koppelen aan uw accountmanager.

Nogmaals bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen en wij wensen u een heerlijke nazomer.