Duurzaam bouwen met de SolidScreen

31/8/2018 Productnieuws Nieuwsoverzicht

Het energieverbruik verminderen, terwijl het wooncomfort behouden blijft is een van de belangrijkste eigenschappen van duurzaam bouwen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar zorgt ook voor een verlaging van energiekosten dankzij de forse energiebesparing. Buitenzonwering draagt hier zowel in de winter als zomer aan bij;

  • 12% Energiebesparing op het koelen van de woning in de zomer en verhoogd wooncomfort door het weren van hinderlijke zonnestralen.
  • 6% Energiebesparing op het verwarmen van de woning in de winter door de warmte van de zon binnen te laten.

In beide situaties zorgt buitenzonwering dus voor een significante energiebesparing, zonder afbreuk te doen aan het wooncomfort. 

Duurzaam bouwen

Het energieverbruik van de woning verminderen is niet de enige eis die gesteld wordt aan duurzaam bouwen. Ook de milieubelasting van het product is van belang.

Om dit te meten wordt gebruik gemaakt van de LevensCyclusAnalyse (LCA). Deze wetenschappelijk onderbouwde methodiek bepaalt de totale milieubelasting van het product gedurende de volledige levenscyclus. Van de winning van de grondstoffen, tot productie, transport, het gebruik en de uiteindelijke afvalverwerking. Producten die volgens de LCA methode tot de bovenkant van de markt behoren worden voorzien van het DUBOkeur. 

DUBOkeur voor SolidScreen en SolidScreen XL

Zowel de SolidScreen als de SolidScreen XL zijn door het Nederlands Instituur voor Bouwen en Ecologie (NIBE) grondig getoetst aan de hand van de LCA methode en vergeleken met aluminium raffstores, aluminium rolluiken, aluminium lamellen en houten lamellen. De screens voldoen o.a. aan de volgende eisen:

  • Significante energiebesparing door zonwerendheid
  • Gebruik van duurzame en recyclebare aluminium onderdelen
  • Beperking van emissies, hinder en uitputting grondstoffen tijdens productie
  • Geen schadelijk effect op de gezondheid gedurende de levensduur

Hieruit is geconcludeerd dat de SolidScreen en SolidScreen XL tot de meest milieuvriendelijke en duurzame zonwering behoort. Ze zijn dan ook wederom gecertificeerd met het DUBOkeur.